• head_banner_4
  • 2

Ընկերության տվյալներ

1994 ՆՈՅՎ

Fujian Polytech Leather Industry Co., Ltd.-ն հիմնադրվել է 4 միլիոն ԱՄՆ դոլար գրանցված կապիտալով և 6 միլիոն դոլար ընդհանուր ներդրումներով:

2000 Ապր

Fujian Polytech Leather Industry Co., Ltd. Մեր ընկերության գրանցված կապիտալն ավելացել է ևս 2,1 միլիոն ԱՄՆ դոլարով, իսկ ընդհանուր ներդրումներն ավելացել են ևս 4 միլիոն դոլարով:

2002 Ապր

Գնել է նոր հողատարածք՝ 30,000 քառակուսի մետր նոր գործարանի ընդլայնման համար:

2003 ԴԵԿ

Մենք հիմնել ենք Fujian Polytech Textile Coating Co., Ltd.2,1 միլիոն ԱՄՆ դոլար գրանցված կապիտալով և 4,2 միլիոն դոլար ընդհանուր ներդրումային կապիտալով, մեկ այլ ընկերություն՝ Fujian Polytech New Material Technology Co., Ltd.Ստեղծվել է 1,26 միլիոն ԱՄՆ դոլար գրանցված կապիտալի և 1,8 միլիոն դոլար ընդհանուր ներդրումների հետ միաժամանակ:

2005 ՕԳ

Fujian Polytech Leather Industry Co., Ltd. 3,9 միլիոն ԱՄՆ դոլար գրանցված կապիտալի ավելացմամբ մենք կուտակել ենք 10 միլիոն ԱՄՆ դոլար գրանցված կապիտալ և 25 միլիոն դոլար ընդհանուր ներդրումներ:

2007 ՆՈՅՎ

Fujian Polytech Leather Industry Co., Ltd. վերանվանվել է Fujian Polytech Group Co., Ltd.Եվ մենք գնեցինք ևս մեկ հողատարածք՝ 96,667 քառակուսի մետր մակերեսով Fujian Polytech Group Co., Ltd.-ի գլխամասային գրասենյակի համար:

2010 ՆՈՅՎ

Fujian Polytech Group Co., Ltd. 5 միլիոն ԱՄՆ դոլար գրանցված կապիտալի ավելացմամբ, մենք կուտակել ենք գրանցված կապիտալը 15 միլիոն դոլար, իսկ ընդհանուր ներդրումները ՝ 37,5 միլիոն դոլար:

2012 ՀՈՒԼ

Fujian Polytech Group Co., Ltd. 5 միլիոն ԱՄՆ դոլար գրանցված կապիտալի ավելացմամբ մենք կուտակել ենք 20 միլիոն դոլար գրանցված կապիտալ և 50 միլիոն դոլար ընդհանուր ներդրումներ:

2012 ՀՈՒԼ

Fujian Polytech Group Co., Ltd. Հաջողությամբ ձեռք է բերվել Fujian Tianhai Mining Company Ltd. Որպես մեր ամբողջությամբ պատկանող ընկերություն, որը վերանվանվել է որպես Lida Technology (Fujian) Co., Ltd.16 միլիոն ԱՄՆ դոլար գրանցված կապիտալով, իսկ ընդհանուր ներդրումը ակնկալվում է հասնել 75 միլիոն դոլարի:

2014 ՄԱՅԻՍ

Elysian New Material (Fujian) Co., Ltd. Հիմնադրվել է 2014 թվականի մայիսին 0,8 միլիոն գրանցված կապիտալով:

2015 ՄԱՅԻՍ

Fujian Polytech Group Co., Ltd. 2,87 միլիոն ԱՄՆ դոլար գրանցված կապիտալի ավելացմամբ, մենք կուտակել ենք 22,87 միլիոն դոլար գրանցված կապիտալ և 65 միլիոն դոլար ընդհանուր ներդրումներ: